Bovenbouw


Informatie over de bovenbouw.
In onderstaand stukje vertellen wij in het kort hoe wij in de bovenbouw samenwerken.


Wij vertellen in het kort wie wij zijn en wat als bovenbouw onze gezamenlijke speerpunten voor dit schooljaar zijn.

Juf Leonne (6A) en juf Janine en juf Romy (6B) zijn de leerkrachten van de groepen 6.

In de combinatiegroep 7/8A  gaat dit schooljaar meester Nico met de kinderen aan de slag.  

En groep 8B wordt door juf Maud en juf Joyce gedraaid.

 

In de bovenbouw streven we er dit jaar naar, om meer thematisch te gaan werken bij de creatieve vakken. Als uitgangspunt hiervoor gaan we werken met kunststromingen. De kinderen zullen bij elke kunststroming een lessencyclus doorlopen, waarbinnen verschillende technieken aangeboden worden bij tekenen en handvaardigheid. Behalve een stukje kunstgeschiedenis zullen we wellicht ook bij andere vakgebieden aandacht aan de stroming schenken. Wij hebben er zin in!

 

https://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/2775/De%20stijl