Bovenbouw


Informatie over de bovenbouw.
In onderstaand stukje vertellen wij in het kort hoe wij in de bovenbouw samenwerken.


Wij vertellen in het kort wie wij zijn en wat als bovenbouw onze gezamenlijke speerpunten voor dit schooljaar zijn.

Juf Leonne is de leerkracht van groep 6.

In groep 7A staan juf Janine en juf Maud terwijl meester Nico in groep 7B staat.  

En in groep 8 staan dit jaar juf Joyce en juf Maud.

 

In de bovenbouw streven we er dit jaar naar, om meer thematisch te gaan werken bij de creatieve vakken. Als uitgangspunt hiervoor gaan we werken met kunststromingen. De kinderen zullen bij elke kunststroming een lessencyclus doorlopen, waarbinnen verschillende technieken aangeboden worden bij tekenen en handvaardigheid. Behalve een stukje kunstgeschiedenis zullen we wellicht ook bij andere vakgebieden aandacht aan de stroming schenken. Wij hebben er zin in!

 

https://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/2775/De%20stijl