Groep 7A en 7B


Groep 7A en 7B:

 

Juf Maud en Juf Janine (7A) en Meester Nico (7B).


In de groepen 7  leren wij de kinderen oude kennis in nieuwe situaties toe te passen. Daarnaast komen er natuurlijk ook hele nieuwe zaken aan bod. Zo krijgen de kinderen de kans om hun verkeersdiploma te halen en maken ze voor het eerst kennis met een vreemde taal (Engels).

 

Om optimaal te kunnen presteren zullen de kinderen zich veilig moeten voelen in hun omgeving. De sfeer in de klas en het omgaan met elkaar vinden wij erg belangrijk. Om met elkaar te leren samenwerken, maken wij o.a. gebruik van verschillende werkvormen: energizers, mindmappen, coöperatieve werkvormen, denkgewoonten.

 

Daarnaast leren wij de kinderen goed met elkaar omgaan d.m.v. de methode Goed Gedaan. En besteden wij aandacht aan verschillende onderdelen van mindfulness.

 

We werken voor het tweede jaar met de nieuwe taalmethode Taalactief, waar wij zelf heel blij mee zijn. Zowel in de taal- als spellingslessen worden in de boeken en werkboeken gedifferentieerde opdrachten aangeboden.

 

Ook bij de rekenlessen van Pluspunt wordt gewerkt met 1-, 2- en 3-sterren opdrachten. Verder wordt iedere week een actuele nieuwe leesopdracht van Nieuwsbegrip aangeboden, dit om het lezen met begrip te verbeteren. Hierbij gebruiken wij verschillende leesstrategieën.

 

De zaakvakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuurkunde worden per blok aangeboden. Dat wil zeggen dat wij eerst ongeveer vier weken werken aan de lessen van geschiedenis, geven een toets en gaan dan beginnen met het blok aardrijkskunde of natuurkunde.

 

Een keer in de twee weken krijgen de kinderen een muziekles van juffrouw Eefje, de muziekleerkracht. Lessen in studievaardigheden, verkeer, handenarbeid, muziek, tekenen, maatschappelijke vorming, sociale redzaamheid, goed burgerschap en bewegingsonderwijs worden natuurlijk ook gegeven.

 

Door het maken van duidelijke afspraken in combinatie met een portie humor en respect, proberen wij er met de kinderen een leuk en leerzaam schooljaar van te maken.