Groep 8


Welkom in groep 8!

 

Een spannend schooljaar omdat er samen met ouders en de leerkracht wordt beslist naar welke vorm ( niveau en school ) van middelbaar onderwijs jullie zoon of dochter zal gaan. Ik als leerkracht zal mijn best doen om jullie kind volgend schooljaar de goede start te geven op de middelbare school, zowel didactisch als sociaal-emotioneel. Didactisch gezien ligt de focus op het aanbieden, inoefenen en toepassen van verschillende strategieën bij vakken zoals rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen en studievaardigheden.

 

Samen met de kinderen leggen we een portfolio aan waarin kinderen werken aan vakgebieden die wat extra aandacht nodig hebben, maar krijgen de kinderen ook de mogelijkheid om hierin hun talenten te laten zien. Want, elk kind is verschillend en verdient, voor zover dit mogelijk is, zijn of haar individuele benadering. Daarnaast staan er ook nog een aantal afsluitende activiteiten op het programma zoals het schoolkamp en de revue.

 

Laten we er met zijn allen een mooi laatste schooljaar van maken! Met vriendelijke groet

Juf Janine