Interne Begeleiders


Interne begeleiding

Juf Joyce Duchateau en juf Janet Toussaint vormen samen de Interne begeleiding van onze school.


Juf Janet:
“Ik werk al een aantal jaren met plezier als intern begeleider op OBS de Speurneus. Het is een hele afwisselende en uitdagende baan. Je bent in principe op drie niveaus actief: zorg in de klas, zorg in de school en de bovenschoolse en nabije zorg. Ons takenpakket is heel divers, van organiserende en
beheersmatige taken tot coachende en innoverende taken.

 

Een greep van de taken die mijn collega IB-er en ikzelf vervullen: begeleiden en coachen van leerkrachten, voeren van groepsbesprekingen en kindgesprekken, voorbereiden en uitvoeren van studiedagen omtrent analyses en groepsplannen, spreekuren met ouders, consultant Movare en externe instanties (o.a. Jeugdzorg, psychologenpraktijk, logopedie), het formuleren van onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van een leerling en handelingsvragen van de leerkracht, het coördineren van de zorg rondom leerlingen, het zorgbeleid van de school formuleren en coördineren, de voorbereiding en aanmelding bij het zorgadviesteam, etc.

Juf Janet is tevens onze vertrouwenspersoon en aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en huiselijk geweld.

 

Juf Joyce:
Naast de taak als intern begeleider op de donderdag staat juf Joyce in de klas voor de groep 8B.


Tevens zijn beide IB-ers lid van het managementteam en geven zo samen met de directrice vorm aan het Passend Onderwijs.

 

Als u zorgen heeft over de ontwikkeling van uw kind of er zijn andere zaken waarover u graag in gesprek wilt gaan, dan kunt u altijd contact opnemen met een van de intern begeleiders. De leerkracht blijft natuurlijk uw eerste aanspreekpunt.

Janet Toussaint


IB groep 1 t/m 6


Werkdagen : wo-do-vr

Joyce Duchateau


IB groep 7/8A en 8B


Werkdagen: do