Middenbouw


Informatie over de middenbouw.

In onderstaand stukje vertellen wij in het kort hoe wij in de middenbouw samenwerken.


In de middenbouw werken we dit jaar met 1 groep 3, 2 groepen 4 en 2 groepen 5. Het afgelopen schooljaar hebben we de uitstraling, de indeling en functionaliteit van de middenbouwhal onder de loep genomen. We hebben besloten om er een leesplein van te maken. Er zijn mooie boekenkasten geplaatst en kijkkasten per groep. De kijkkasten zijn bedoeld om te laten zien aan de ouders, waaraan de groepen werken. Dat kan voortkomen uit een groepsthema, maar ook vanuit een boekbespreking.

 

Binnenkort komen er nog mooie bankjes in de middenbouwhal en zitzakken om lekker ontspannen in een boek te kruipen. Verder zijn er in de middenbouwhal prikbordstroken aangebracht met dezelfde kleur. Hier kunnen werkjes in het platte vlak worden opgehangen. Het met aandacht ophangen van werkjes, in een gestructureerde schoolomgeving straalt waardering en rust uit. Het is ook een vorm van presenteren, zodat ouders en anderen kunnen zien waarover we in de groepen werken.

 

Verder staat er nog een expositietafel. Hiermee gaan we dit schooljaar verder aan de slag. Om leesbetrokkenheid en leesbevordering te stimuleren werken alle middenbouwgroepen met boekbesprekingen. We gebruiken hiervoor boekbesprekingsformulieren. Kinderen bereiden dit voor, lezen voor en presenteren het boek. Uitwerking in de vorm van werkjes of tekst is mogelijk.