Groep 4

Groepen 4

Graag stellen we u de groepen 4 voor, met als leerkrachten: meester Godfried, juffrouw Meriam en juffrouw Brigitte.

De overgang van groep 3 naar groep 4 is best groot. Wat bij ons als leerkrachten hoog in het vaandel staat, is dat de kinderen met plezier naar school toe komen en goed in hun vel zitten. Om de kinderen op sociaal-emotioneel gebied te ondersteunen, gebruiken wij o.a. de methode 'Goed Gedaan!'.

Ons streven is om niet naar ieder kind te leren kijken, maar om ieder kind individueel te leren zien!

Elk kind ontwikkelt zich op zijn of haar eigen manier, in zijn of haar eigen tempo. Wanneer een kind goed in zijn of haar vel zit, kunnen ze zich ook beter ontwikkelen. En om aan dit proces te mogen bijdragen, is wat ons beroep als leerkracht ook zo ontzettend mooi maakt.

Uiteraard besteden wij ook veel tijd aan de verschillende zaakvakken en expressie vakken.

Het lezen en schrijven van klankzuivere woorden wordt uitgebreid met niet-klankzuivere woorden, waarbij het aanleren van verschillende spellingregels van groot belang is. Want wanneer schrijf je bijvoorbeeld een woord met een ‘s’ en niet met een ‘z’? Vraagt u dat gerust aan uw kind tegen de tijd dat ‘het foefje’ hiervoor is aangeleerd.

Voor het aanleren van deze spellingregeltjes hanteren wij de methode ‘Taalactief’. In deze methode krijgen de kinderen ook geleerd om de woorden van de spellingles in een zinsverband te gebruiken.

Daarnaast worden de woorden bij de aanbieding van ‘woordenschat’ betekenisvol. Dat komt bij het vak ‘taal’ aan bod.

Voor lezen gebruiken we in groep 4 de methode ‘Estafette’. A.d.h.v. een leesboek, werkboek en boekjes ‘Vloeiend en Vlot’ krijgen de kinderen bij elke les leesmoeilijkheden aangeboden die ze vervolgens klassikaal, in tweetallen, in groepsverband of individueel gaan oefenen. Wij maken hierbij gebruik van de ‘Voor-Koor-Door’ methodiek. Ook al kunnen de kinderen van deze leeftijd al lezen, ze blijven het voorlezen van u als ouder nog steeds heel leuk vinden. Voorlezen blijft belangrijk, want het draagt o.a. bij aan de leesmotivatie, uitbreiding van de woordenschat en kinderen lezen dan vaak al automatisch zelfstandig mee.

In groep 4 wordt het begrijpend lezen een stuk moeilijker, omdat de tekstgrootte en de vraagstellingen uitgebreider zijn. Waar in groep 3, bij rekenen, begonnen is met het automatiseren t/m de 20, gaan we hier in groep 4 mee door.

Dit automatiseringsproces is van groot belang voor de rest van hun rekenkundige ontwikkeling, want als de kinderen eenmaal weten hoe ze gemakkelijk sommen als: 5+2/5+7 kunnen maken, kunnen ze ook 35+2/55+7 enz. gemakkelijker uitrekenen. Het is altijd fijn als we merken dat ouders dit automatiseren spelenderwijs thuis oefenen. Dat kan bijvoorbeeld door het spelen van spelletjes: 2 dobbelstenen voor erbij en/of eraf, speelkaarten gebruiken om sommen te maken, gezelschapsspellen waarbij 2 dobbelstenen gebruikt worden. En dan niet te vergeten de digitale rekenapps/programma’s waarbij de kinderen op de computer/tablet kunnen oefenen.

Voor rekenen gebruiken we de methode ‘Pluspunt’ en komen in grote lijnen de volgende onderdelen aan bod: Cijfers schrijven, inzicht in de telrij t/m 100, werken met een rekenverhaal, erbij en eraf t/m 100, hele-halve-kwart uren en 5-10 voor/over halve en hele uur aflezen, geldsommen, meten met een liniaal, kalender, verhoudingstabellen en tafeltjes. We leren de kinderen het automatiseren t/m de 20 aan via de verliefde getallen, de tweelingsommen en de splitssommen, net als in groep 3. Ook aan de creatieve talentjes onder de kinderen wordt gedacht, want naast de zaakvakken komen uiteraard ook de creatieve vakken aan bod en hebben de kinderen 1 keer per week gymmen.

Bij muziek krijgen de kinderen om de week les van heel enthousiaste muziekleerkracht, juf Eefje. De kinderen leren verschillende muziekinstrumenten benoemen en mogen er zelf op spelen. Om de week is het weer een groot feest om les te krijgen van juf Eefje. Met haar gitaar begeleidt ze alle liedjes die de kinderen leren. We hopen dat u hiermee een klein beetje zicht heeft op wat er in groep 4 allemaal wordt gedaan. Als u nog vragen heeft dan staan wij u graag te woord. Tevens bent u elke ochtend welkom om een kijkje te nemen in de klas van uw kind.

 

Vriendelijke groeten van de kinderen en leerkrachten van de groepen 4.

Sorry, the PDF could not be displayed. Click here to download the PDF