Groep 4


Groep 4

 

Dit jaar is er maar één groep 4 op OBS de Speurneus, met meester Godfried als leerkracht. Voor de meeste kinderen is dit nieuw. Ze hebben voor het eerst een meester.

 

Taal/Spelling:

 

In groep 4 wordt de spelling uitgebreid met niet-zuivere woorden, waarbij het aanleren van de verschillende spellingsregels van groot belang is. Voor het aanleren van deze spellingsregels hanteren wij de methode “Taalactief”. In deze Taalmethode krijgen de kinderen ook woordenschat. Hierbij komt de betekenis van de woorden aan bod. Bij taal komen o.a. de volgende onderdelen aan de orde: het lidwoord, het bijvoeglijk en zelfstandig naamwoord, de functie van de leestekens, de verkleinwoorden, de persoonsvorm, het onderwerp, de  voorzetsels, het alfabetiseren.

 

Rekenen:

 

Bij het vak rekenen gebruiken we de methode “Pluspunt”. Hierin komen de volgende onderdelen aan bod ; Cijfers schrijven, klok; kwart uren, 5/10 voor/over enhalve /hele uren aflezen. Geldsommen, meten met liniaal, kalendersommen en splitssommen.

 

In groep 4 is het automatiseren t/m de 20 heel belangrijk. Essentieel is dat het automatiseren ‘ingeslepen” wordt. Als de leerlingen eenmaal 5+2/ 5+7 weten, kunnen ze ook 35+2 / 55 + 7 gemakkelijker maken. Voor het automatiseren t/m de 20 leren we dit de kinderen aan via de verliefde getallen, de tweelingsommen, en de splitssommen.

 

Zaakvakken:

 

Voor het eerst krijgen de kinderen les in de zaakvakken. Geschiedenis, Biologie, Aardrijkskunde en Verkeer komen voor het eerst aan bod. De leerlingen krijgen hier op het rapport nog geen beoordeling.

 

Gymnastiek:

 

Voor eerst gymmen de kinderen in de Sporthal van Ter Wearden. Ze zullen voor het eerst kennismaken met nieuwe materialen en spelvormen. Muziekles: Om de 14 dagen zal Juffrouw Eefje de muzieklessen in groep 4 verzorgen. Op de andere dagen zal de eigen leerkracht de lessen verzorgen. Aan bod komen verschillende muziekinstrumenten wen mogen ze er ook zelf op spelen. Ook worden er veel liedjes gespeeld en gezongen. Handvaardigheid/Tekenen: Iedere week wordt er getekend en/of geknutseld.

 

We maken er een fijn gezellig leerzaam jaar van.

 

Groetjes,

Meester Godfried.