Onderbouw


Vormgeven aan Kleuteronderwijs 2021 2022

 

Sorry, the PDF could not be displayed. Click here to download the PDF

 

Informatie over de onderbouw.
In onderstaand stukje vertellen wij in het kort hoe wij in de onderbouw samenwerken.

De kleutergroepen

 

Op dit moment werken we in de kleutergroepen van OBS De Speurneus met   2 combinatiegroepen.

De kinderen zitten afwisselend in homogene en heterogene groepjes.

Zo is er voldoende aandacht voor de ontwikkelingsfase van de kleuters en er is ook voldoende begeleiding voor de instromers. Bovendien kan een kind dat pas op school is op een natuurlijke manier via spelen en samenwerken veel leren van een ouder kind.

 

Door afgewisseld met homogene en heterogene groepen te werken, is het mogelijk om tijdens de werklessen de kinderen in te delen in kleine groepjes met ontwikkelingsgelijken. Activiteiten worden aangepast aan het ontwikkelingsniveau van de kleine groep en ook de instructie wordt aangepast waar nodig.(verkorte of verlengde instructie).

Kinderen leren al snel zelfstandig werken als de leerkracht met de kleine groep aan de slag gaat.

Het nieuwe observatiemodel: “KIJK”.


Het afgelopen jaar hebben we in de kleutergroepen een nieuw observatiemodel geïntroduceerd.


Het heet “KIJK”.
Met dit instrument kunnen we de ontwikkeling van kinderen in kaart brengen. Zo kunnen we een ontwikkelingsgericht aanbod afstemmen.
Het ontwikkelingsverloop op verschillende ontwikkelingsgebieden, kunnen we met dit observatie instrument, over langere tijd observeren en registreren.

 

De leerkrachten van de onderbouw hebben hiervoor een cursus
gevolgd en passen deze kennis dagelijks toe in iedere kleutergroep.

Bouwen aan een kleuterplein.


Spel weerspiegelt de ontwikkelingsbevorderingen én bevordert de (totale) ontwikkeling van het kind. Ook legt spel de verbinding tussen de echte wereld en de innerlijke wereld van het kind. Kinderen leren zich steeds meer te verplaatsen in andere personen of situaties.

 

Om nog beter tegemoet kunnen komen aan dit thematisch spel of rollenspel, hebben wij een plan bedacht voor de inrichting van de onderbouwhal. We richten het zo in dat de kinderen uit alle kleutergroepen gebruik kunnen gaan maken van deze uitdagende spel- en leeromgeving. In de loop van dit schooljaar gaan we het plan verwezenlijken.

We hopen u via deze weg zo goed mogelijk geïnformeerd te hebben over de gang van zaken in de groepen 1-2. Heeft u nog vragen over de inhoud van het onderwijs, lees dan ons informatiestukje bij de onderbouwgroepen en/of maak een afspraak met één van de leerkrachten.