Kinderraad


De kinderraad van OBS de Speurneus stelt zich voor.

 

Groep 1-2 A

Ryan Weidner

Groep 1-2 B

Kenzy Gerards

Groep 1-2 C

Nynke van der Vaart

Groep 3A

Ines Babic

Groep 3B

Noortje Tans

Groep 4

Mik Smeets

Groep 5 A

Nayara Hermans

Groep 5-6 B

Lotte Handels

Groep 7 A

Marit van Grieken

Groep 7 B

Sofia Grimaldi

Groep 8

Medy Meens

 

Kinderraad

 

Elke groep wordt vertegenwoordigd door een gekozen kind. De 11 kinderen hebben zich voorgesteld en vertelden waarom zij in de kinderraad zijn gekozen.
Bij elkaar is dit heel veel kwaliteit van goed luisteren, goed praten, goede ideetjes bedenken, verstandig zijn, sociaal en creatief t/m je eigen mening durven zeggen zijn argumenten waarom kinderen gekozen zijn.

 

Kinderraadwens gaat in vervulling bij IKEA.

Onze kinderraad heeft wel héél véé'l geluk in het nieuwe jaar!

De wens, die wij voor de kerstvakantie in de IKEA wensboom hebben gehangen, is in vervulling gegaan.

De kinderraad zou graag met natuurleskisten gaan werken, passend in het speelplaatsplan. Alle studenten van OBS de Speurneus werken dit jaar samen in een leraarsnest. Het leraarsnest ontwikkelt momenteel natuurleskisten voor de verschillende bouwen. De kinderraad vindt het sputer dat we nu via IKEA een kast met leskisten mogen ontvangen. Van de 500 wensen heeft IKEA 22 wensen in vervulling laten gaan... waaronder onze leskisten kast. Zo krijgt het door het leraarsnest ontworpen materiaal meteen een mooi opbergplekje

IMG_0674 (Large).JPG IMG_0618 (Large).JPG

IMG_0666 (Large).JPG IMG_0669 (Large).JPG

Het speelplaatsplan


Het doel dat de kinderraad zich stelt, is het ontwerpen van een speelplaatsplan. De ideeën uit de groepen zijn hierin opgenomen.


Inmiddels is het speelplaatsplan opgezet en gaat de oriënterende fase over in de ontwerpfase en daarna in de uitvoerfase.

 

Het wordt een speelplein vóór kinderen, dóór kinderen, ingedeeld met een
sport/speel/spel, natuur en chill-gedeelte. Bij het natuurgedeelte leren we veel over duurzaamheid…we gaan hiervoor zelfs meedoen aan het ECO-project.

 

 


Speelplaatsplan Kinderraad OBS de Speurneus. Schooljaar 2016-2018.

Speelplaatsplan Kinderraad OBS de Speurneus. Schooljaar 2016-2018.
….Een speelplaats vóór kinderen….dóór kinderen….


Fase 1:

• Voorwoord: Ontstaan van het speelplaatsplan
• Voorbereiding en onderzoek
• Het plein op de kaart
• Ideeën uit de groepen
• Ideeën Top 12
• Spaaractie
• Voorbeeldscholen bezoeken: BS de Perroen Maastricht en OBS de Duizendpoot Geleen
• Presentatie van de voorbereiding in het team: powerpoint
• Plan uitwerken: tijdlijn, veiligheid, uitvoeren, onderhoud
• Presentatie van het plan via de website: prezi
Omgeving betrekken: instanties en sponsoren
• Gemeente Landgraaf
• CNME
• Waterschap Limburg
• Natuurpleinen
• Groene schoolpleinen
• Eco project
• Movare

Fase 2:
• Uitvoering/ stappenplan
Fase 3:
• Het nieuwe schoolplein in gebruik
• Onderhoud en verduurzamen

 

Eerste Kinderraadvergadering van dit schooljaar.

 

Op 2 oktober kwam de kinderraad weer voor het eerst bij elkaar dit schooljaar.

We verwelkomden de 2 nieuwe kinderraadkids: Kenzy uit groep ½ B en Nynke uit groep ½ C.

Na de voorstelronde even op de foto voor onze nieuwe website.

Daarna hebben we de volgende punten besproken:

-          Hoe ver zijn we met het speelplaatsplan?

-          Hebben we al reactie op onze brieven aan de gemeente en natuurorganisaties?

-          De plannen voor dit schooljaar: de ontwerpfase.

-          We vergaderen elke eerste maandag van de maand.

-          We gaan een afspraak maken om de “lokaalprijs van de Lidl” in ontvangst te gaan nemen

-          We gaan de ouders van de kinderraadkids uitnodigen voor onze power-point presentatie.

Het wordt een druk en zeker ook een zeer belangrijk jaar voor de kinderraad en hun speelplaatsplan:

    Een speelomgeving vóór kinderen….dóór kinderen…..