Onze school is gezond!


Gezonde school.jpg          Gezonde school.jpg          Gezonde school.jpg           Gezonde school.jpg           Gezonde school.jpg

     

      

 

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald.

 

Omdat wij trots zijn op dit behaalde resultaat, staan  wij hier dinsdag 8 januari, op een feestelijk manier bij stil.

 

Een goede start om een gezonde leefstijl te promoten……Ieder kind ontvangt een “Speurneus” bidon, voorzien van eigen naam, waarmee wij toosten op een gezond nieuwjaar!!!

 

Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen.

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl en betere schoolprestaties.

 

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat “relaties en seksualiteit”.  Een Gezonde School waarbij relaties en weerbaarheid centraal staan.

Vorig schooljaar hebben we in samenwerking met de GGD scholing gevolgd omtrent de digitale lesmethode “Kriebels in je buik” en “Over de Grens”. En ook dit jaar werken we samen met de GGD aan een Gezonde School waarbij relaties en weerbaarheid centraal staan.


Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

 

 

Proost allemaal….. op een gezond jaar!

 

 

Vorig item
 
Volgend item