Voortgang speelplaatsplan


Voortgang speelplaatsplan

 

De kinderraad in gesprek met wethouder Freed Janssen, medewerkers van de gemeente Landgraaf, Movare en JOGG

(jongeren op gezond gewicht)

speelplaatsplan.jpg

Vrijdag 26 oktober was een belangrijk moment voor de kinderraad van OBS de Speurneus.

Na een periode van oriënteren en een periode van ontwerpen ligt er momenteel een speelplaatsplan, door kinderen en leerkrachten gedragen.

De fase van uitvoering is nu aangebroken. Dat is best nog wel spannend. Want…….

·         Kunnen alle plannen wel uitgevoerd worden?

·         Wat is er nodig om tot uitvoer te komen?

·         Wie gaat ons daarbij helpen?

Het was een fijn gesprek en alle volwassenen aan tafel zijn bereid om hierbij hun steentje bij te dragen. De vervolgstappen worden nu door de volwassenen genomen.

Maar ook de kinderen hoeven niet stil te zitten. Met onderwerpen als een vogelhotel, of een fietsentelling kunnen de kinderen aan de slag.

Als iedereen aan tafel zijn “huiswerkopdracht” af heeft, kan er gestart worden met het concretiseren van de eerste activiteiten van het speelplaatsplan.

Vorig item
 
Volgend item