WELKOM OP ONZE SCHOOL

OBS de Speurneus, samen speuren naar talent


Openbare basisschool

 

Op OBS de Speurneus zijn alle kinderen welkom, dus zonder onderscheid naar culturele achtergrond, geloof of levensovertuiging. Wij vinden het waardevol dat kinderen van jongs af aan ervaren dat mensen van elkaar verschillen, verschillende talenten en opvattingen hebben.

 

De kern van openbaar onderwijs is dat verschillen tussen mensen het samen leren, samen werken en samen leven niet in de weg staan.

Het onderwijsteam

 

De kracht van de leerkracht is waar het om gaat op onze school . Leraren zijn de spil binnen ons onderwijs. Dagelijks staat een enthousiast, professioneel en betrokken team klaar om

het beste in onze leerlingen naar boven te halen.

Samen speuren naar talent

 

De dynamiek van onze school wordt bepaald door stille, drukke, vrolijke, bescheiden, maar altijd talentvolle kinderen. Wij vinden het belangrijk, dat kinderen leren omgaan met hun eigen mogelijkheden. Wij zien onze school dan ook als een school vol talent. Talent en creativiteit op gebied van leren, naar oplossingen zoeken, sociale vorming, maar zeker ook op gebied van creatief vormgeven, muziek en dans, natuur en techniek, ontwerpen en presenteren.

 

Samen met de kinderen gaan wij op zoek naar dat talent. Graag en trots delen wij dit met ouders!