Onze Visie en Missie


Visie.


Wat willen wij met onze school; wat willen we bereiken?
Voor onze basisschool vinden wij het belangrijk om regelmatig onze visie onder de loep te nemen.


Een gedragen visie en afgestemde ontwikkeling komt de kwaliteit van ons onderwijs ten goede. Het team vindt het belangrijk dat de school een leeromgeving biedt, waar kinderen, ouders en leerkrachten zich welkom voelen, veilig en gewaardeerd. Waar kwalitatief goed onderwijsaanbod is,
passend bij de mogelijkheden, ontwikkeling en talenten van het kind. Waar aandacht is voor vaardigheden die kinderen nodig hebben om goed te kunnen functioneren, nu en in de toekomst.

 

Het afgelopen schooljaar zijn wij gestart met een kort verdiepend visietraject. De vele kernwaarden die onze school telt worden hierdoor verankerd tot een 3-tal stevige pijlers. Deze pijlers zijn gebaseerd op de basisbehoeften van ieder mens: competentie, relatie en autonomie.

Missie.


Waar de school voor staat.
Een goed schoolklimaat is belangrijk. Alleen in een omgeving waarin kinderen zich veilig voelen en waar een goede sfeer heerst kunnen zij zich optimaal ontwikkelen. Op deze zaken zijn wij daarom voortdurend alert. Ook werken we op school aan de ontwikkeling van de persoonlijkheid van het kind. Heel belangrijk vinden we, dat kinderen creatief leren omgaan met de eigen mogelijkheden.

 

Samen met de kinderen gaan wij op zoek naar talent.
Dit aspect hebben we vertaald in de missie van onze school:


“Samen speuren naar talent!”