Passend Onderwijs


Passend onderwijs.

 

Wij willen een school zijn die haar leerlingen ondersteunt om alles uit hun mogelijkheden te halen, mede door een eigentijds aanbod en een eigentijdse aanpak. Door het leeraanbod, de instructie en de werkvormen die we gebruiken afgestemd aan te bieden, zorgen we voor een passend leeraanbod. De leeropbrengsten moeten passen bij het ontwikkelingsniveau en -potentieel van het lerende kind.

 

Onze school werkt opbrengst- en handelingsgericht. Dit betekent dat wij op groeps- en schoolniveau meerdere malen per jaar groeps- en schoolzelfevaluaties plannen. Wij maken onze opbrengsten zichtbaar. Vervolgens worden de groepsplannen aangepast. Zo ontvangt het kind binnen de groep het onderwijs dat aansluit op het ontwikkel/leerniveau. De leerwinst is de inspanning die wordt verricht tussen 2 toets momenten om “groei” in ontwikkeling bij het kind te bevorderen. We willen de kinderen meer gaan betrekken bij hun eigen leerproces en - doelen.