Passende Zorg


Passende zorg.


Wij bieden op onze school Passend Onderwijs en passende zorg aan alle leerlingen die binnen ons schoolondersteuningsprofiel passen.

Wanneer we bij ons op school over leerlingenzorg spreken, bedoelen we de zorg voor álle leerlingen op onze school. We denken daarbij meer in termen van afstemming en minder in termen van hulpverlening.


IBers en leerkrachten zijn verantwoordelijk voor de leerling ondersteuning die met de beschikbare middelen en passende zorg zo lang als kan op school gegeven wordt en georganiseerd als passende ondersteuning.


Hoe de basisondersteuning op onze school wordt georganiseerd staat omschreven in ons SchoolOndersteunings Profiel . De schoolontwikkelingslijnen en de ankerpunten vanuit de basisondersteuning zijn met elkaar verbonden. Het School Ondersteunings Profiel (SOP) in op onze site opgenomen bij: Documenten.