Medezeggenschapsraad


Aankondiging

 

De volgende MR-vergadering is op:  

Het openbare deel start om        uur.

 

Welkom nieuwe MR leden.

 

Zoals u weet hebben onlangs de verkiezingen voor de oudergeleding van de MR plaatsgevonden.

De twee nieuwe leden voor onze oudergeleding van de MR zijn Nadine Jongen en

Karin Lussenburg. Nadine is de moeder van Martijn uit groep 3a en Daphne uit groep 5. Karin is de moeder van Senna uit groep 1-2 c en Liam uit groep 3a.

Wij heten beide ouders van harte welkom in onze medezeggenschapsraad!

 

Eerder dit schooljaar hebben wij al afscheid genomen van Sander Storre, aangezien hij met zijn gezin verhuisd is.

Helaas nemen wij hierbij ook afscheid van Barry Kicken. Hij heeft zich gedurende vele jaren ingezet om de belangen te behartigen van onze kinderen en ouders. Namens allen bedankt hiervoor!

 

De Medezeggenschapsraad van OBS De Speurneus

 

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit 4 leerkrachten en 4 ouders en is de sparring-partner van de directie. De MR heeft een instemmings-, advies-, informatie- en initiatiefrecht. Zo kunnen we beleidsinhoudelijke voorstellen van de directie of bestuur toetsen en beoordelen, maar ook gevraagd of ongevraagd met ideeën of voorstellen komen.


We maken ons sterk voor de schoolse belangen en goede kwaliteit van OBS De Speurneus. De MR levert een bijdrage aan de onderwijsontwikkeling op onze school en in de regio (GMR). Goed en nauw contact met onze achterban (ouders en leerkrachten) is dan ook heel belangrijk. De MR staat open voor suggesties, vragen en opmerkingen van iedereen die bij OBS De Speurneus betrokken is. Ook kunnen we ouders en leerkrachten voor individuele zaken doorverwijzen naar de juiste contactpersoon.

 

De MR vergadert ongeveer eens in de 6 weken op OBS De Speurneus. De vergadering is openbaar en de data worden binnenkort op de site bekendgemaakt. Ook is de MR bereikbaar per email mr.obsdespeurneus@movare.nl, telefoon (045-5691510) of gewoon persoonlijk op school in de wandelgangen!


 

Zo herken je ons:

 

MR, teamgeleding:


Marijn Lony
Leonne Logister
Joyce Duchateau
Maud Bogaardt: penningmeester

 


MR oudergeleding:

Karin Lussenburg: secretaris
Esther Sterk: voorzitter
Robin van Gemert
Nadine Jongen