Agenda


MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS DE SPEURNEUS

 

________________________________________________________________________________________________________________________________

Aan                 :           MR-leden OBS De Speurneus

                                    Directie OBS de Speurneus

 

Van                 :           Esther Sterk-Hoesen

 

Betreft            :           Uitnodiging MR-vergadering

 

Datum            :           28 september 2021

 

 

Agenda:

           

1.       Opening

2.       Notulen vorige vergadering

3.       Bespreken actiepunten

4.       Inkomende/uitgaande post

5.       Vaststellen huishoudelijk reglement schooljaar 2021/2022, inclusief vaststellen jaarplanning mr schooljaar 2021/2022

6.       Jaarverslag mr

7.       Schoolgids/kalender

8.       Werkverdelingsplan

9.       Schooljaarplan

10.  Vernieuwing schoolplein

11.  Public relations/Facebookpagina/website

12.  Ouderenquête

13.  Mededelingen directie

14.  Financieel

-          Mededelingen penningmeester

-          Financieel jaarverslag schooljaar 2021/2022

-          Besteding bedrag MR-rekening

15.  Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

16.  Inplannen datum volgende vergadering

17.  Rondvraag en sluiting

 

 

 

Aan                 :           MR-leden OBS De Speurneus

                                    Directie OBS de Speurneus

 

Van                 :           Esther Sterk-Hoesen

 

Betreft            :           Uitnodiging MR-vergadering

 

Datum            :           6 juli 2021

 

 

Agenda:

           

1.       Opening

2.       Notulen vorige vergadering

3.       Bespreken actiepunten

4.       Inkomende/uitgaande post

5.       Herkiesbaarheid Karin en Nadine/voorzitterschap

6.       Nationaal Programma Onderwijs

7.       Werkverdelingsplan

8.       Begroting

9.       Schoolgids/schoolkalender

10.  Vernieuwing schoolplein

11.  Public relations/Facebookpagina

12.  Mededelingen directie

13.  Financieel

-          Mededelingen penningmeester

-          Besteding bedrag MR-rekening

14.  Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

15.  Inplannen datum volgende vergadering

16.  Rondvraag en sluiting

 

 

 

 

Aan                 :           MR-leden OBS De Speurneus

                                   Directie OBS de Speurneus

 

Van                 :           Esther Sterk-Hoesen

 

Betreft            :           Uitnodiging MR-vergadering

 

Datum            :           13 april 2021

 

 

Agenda:

           

1.     Opening

2.     Notulen vorige vergadering

3.     Bespreken actiepunten

4.     Inkomende/uitgaande post

5.     Corona/thuisonderwijs

6.     Toelichting Thea op vragen/opmerkingen Schooljaarplan 2020/2021

7.     Begroting

8.     Vernieuwing schoolplein

9.     Public relations/Facebookpagina

10.  Mededelingen directie

11.  Financieel

-        Mededelingen penningmeester

-        Besteding bedrag MR-rekening

-        Financieel jaarverslag

-        Begroting activiteitenplan

12.  Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

13.  Inplannen datum volgende vergadering

14.  Rondvraag en sluiting

 

Bekijk hier de agenda van de Medezeggenschapsraad

 

 

-MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS DE SPEURNEUS      23 november 2020

 

 

Aan                 :           MR-leden OBS De Speurneus

                                    Directie OBS de Speurneus

 

Van                 :           Esther Sterk-Hoesen

 

Betreft            :           Uitnodiging MR-vergadering

 

Datum            :           23 november 2020

 

 

Agenda:

           

1.       Opening

2.       Uitleg begroting door Martijn Manders van Movare

3.       Notulen vorige vergadering

4.       Bespreken actiepunten

5.       Inkomende/uitgaande post

6.       Corona/vervangingsproblematiek

7.       Schoolgids

8.       Schooljaarplan en jaarverslag 2019-2020

9.       Vernieuwing schoolplein

10.     Public relations/Facebookpagina

11.     Mededelingen directie

12.     Financieel

          -  Mededelingen penningmeester

          -  Financieel jaarverslag schooljaar 2020/2021

13.    Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

14.    Inplannen datum volgende vergadering

15.    Rondvraag en sluiting

 

 

 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS DE SPEURNEUS        15 september 2020

 

Aan                 :          MR-leden OBS De Speurneus

                                   Directie OBS de Speurneus

 

Van                 :          Esther Sterk-Hoesen

 

Betreft            :         Uitnodiging MR-vergadering

 

Datum            :         15 september 2020

 

Agenda:

           

1.     Opening

2.     Notulen vorige vergadering

3.     Bespreken actiepunten

4.     Inkomende/uitgaande post

5.     Vaststellen huishoudelijk reglement schooljaar 2020/2021, inclusief vaststellen jaarplanning mr schooljaar 2020/2021

6.     Jaarverslag mr

7.     Vervangingsproblematiek

8.     Traktatiebeleid

9.     Vernieuwing schoolplein

10.  Public relations/Facebookpagina

11.  Mededelingen directie

12.  Financieel

-        Mededelingen penningmeester

-        Financieel jaarverslag schooljaar 2020/2021

-        Vaststellen activiteitenplan

13.  Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

14.  Inplannen datum volgende vergadering

15.  Rondvraag en sluiting

 

 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS DE SPEURNEUS         1 juli 2020

 

 

Aan                 :           MR-leden OBS De Speurneus

                                    Directie OBS de Speurneus

 

Van                 :           Esther Sterk-Hoesen

 

Betreft            :           Uitnodiging MR-vergadering

 

Datum            :           1 juli 2020

 

 

Agenda:

           

        1.       Opening

        2.       Notulen vorige vergadering

        3.       Bespreken actiepunten

        4.       Inkomende/uitgaande post

        5.       Wijziging aantal MR-leden

        6.       Corona/herstart school

        7.       Werkverdelingsplan, waarin opgenomen:

                  - evaluatie en vaststellen taakbeleid

                  - groepsindeling en inrichten schooljaar 2020-2021\

        8.       Schoolbegroting 2020-2021 (ter inzage)

        9.       Informatief deel schoolkalender

        10.  RI&E/plan van aanpak

        11.  Schoolplein

        12.  Mededelingen directie

        13.  Mededelingen penningmeester

        14.  Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

        15.  Inplannen datum volgende vergadering

        16.  Rondvraag en sluiting

 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS DE SPEURNEUS        7 april 2020

 

Aan                 :           MR-leden OBS De Speurneus

                                   Directie OBS de Speurneus

 

Van                 :           Esther Sterk-Hoesen

 

Betreft            :           Uitnodiging MR-vergadering

 

Datum            :           7 april 2020

 

Agenda:

           

1.     Opening

2.     Notulen vorige vergadering

3.     Bespreken actiepunten

4.     Inkomende/uitgaande post

5.     Corona

6.     Verkiezingen mr

7.     Schooljaarplan

8.     Risico Inventarisatie- en Evaluatie

9.     Schoolplein

10.  Mededelingen directie

11.  Mededelingen penningmeester

12.  Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

13.  Inplannen datum volgende vergadering

14.  Rondvraag en sluiting

 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS DE SPEURNEUS        28 januari 2020

 

 

Aan                 :           MR-leden OBS De Speurneus

                                    Directie OBS de Speurneus

 

Van                 :           Esther Sterk-Hoesen

 

Betreft            :           Uitnodiging MR-vergadering

 

Datum            :           28 januari 2020

 

 

Agenda:

           

1.       Opening

2.       Notulen vorige vergadering

3.       Bespreken actiepunten

4.       Inkomende/uitgaande post

5.       Schoolplan 2019-2023

6.       Schoolplein

7.       Traktatiebeleid

8.       Toiletgebruik

9.       Mededelingen directie

10.  Mededelingen penningmeester

11.  Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

12.  Inplannen datum volgende vergadering

13.  Rondvraag en sluiting

 

 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS DE SPEURNEUS      12 november 2019

 

 

Aan                 :           MR-leden OBS De Speurneus

                                    Directie OBS de Speurneus

 

Van                 :           Esther Sterk-Hoesen

 

Betreft            :           Uitnodiging MR-vergadering

 

Datum            :           12 november 2019

 

 

Agenda:

           

1.       Opening

2.       Notulen vorige vergadering

3.       Bespreken actiepunten

4.       Inkomende/uitgaande post

5.       Presentatie portfolio

6.       Vaststellen huishoudelijk reglement schooljaar 2019/2020, inclusief vaststellen jaarplanning mr schooljaar 2019/2020

7.       Jaarverslag mr schooljaar 2018/2019

8.       Schoolgids

9.       Mededelingen directie

10.  Financieel

-          Mededelingen penningmeester

-          Vaststellen activiteitenplan

11.  Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

12.  Inplannen datum volgende vergadering

13.  Rondvraag en sluiting

 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS DE SPEURNEUS     10 september 2019

 

 

Aan                 :           MR-leden OBS De Speurneus

                                    Directie OBS de Speurneus

 

Van                 :           Esther Sterk-Hoesen

 

Betreft            :           Uitnodiging MR-vergadering

 

Datum            :           10 september 2019

 

 

Agenda:

           

1.       Opening

2.       Notulen vorige vergadering

3.       Bespreken actiepunten

4.       Inkomende/uitgaande post

5.       Vaststellen huishoudelijk reglement schooljaar 2019/2020, inclusief vaststellen jaarplanning mr schooljaar 2019/2020

6.       Toelichting begroting schooljaar 2018/2019

7.       Evaluatie en vaststellen werkverdelingsplan

8.       Schoolgids/schoolkalender

9.       Vernieuwing schoolplein

10.  Aanschaf portfoliomappen

11.  Mededelingen directie

12.  Financieel

-          Mededelingen penningmeester

-          Financieel jaarverslag schooljaar 2017/2018

-          Financieel jaarverslag schooljaar 2018/2019

-          Vaststellen activiteitenplan

13.  Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

14.  Inplannen datum volgende vergadering

15.  Rondvraag en sluiting

 

 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS DE SPEURNEUS     16 april 2019

 

 

Aan                 :           MR-leden OBS De Speurneus

                                    Directie OBS de Speurneus

 

Van                 :           Esther Sterk-Hoesen

 

Betreft            :           Uitnodiging MR-vergadering

 

Datum            :           16 april 2019

 

 

Agenda:

           

1.       Opening

2.       Notulen vorige vergadering

3.       Bespreken actiepunten

4.       Inkomende/uitgaande post

5.       Veiligheidsbeleidsplan

6.       Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

7.       Communicatie

8.       Mededelingen directie

9.       Verkeerssituatie

10.  Mededelingen penningmeester
- Financieel jaarverslag schooljaar 2018/2019

11.  Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

12.  Inplannen datum volgende vergadering

13.  Rondvraag en sluiting

 

 

 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS DE SPEURNEUS     15 januari 2019

 

 

Aan                 :          MR-leden OBS De Speurneus

                                   Directie OBS de Speurneus

 

Van                 :           Esther Sterk-Hoesen

 

Betreft            :           Uitnodiging MR-vergadering

 

Datum            :          15 januari 2019

 

 

Agenda:

           

1.       Opening

2.       Notulen vorige vergadering

3.       Bespreken actiepunten

4.       Inkomende/uitgaande post

5.       Jaarverslag schooljaar 2017/2018

6.       Schoolgids

7.       Communicatie

           -       Parro

           -       Hand out

8.       Mededelingen directie

9.       Verkeerssituatie

10.     Mededelingen penningmeester

11.     Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

12.     Inplannen datum volgende vergadering

13.     Rondvraag en sluiting

 

 

 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS DE SPEURNEUS     23 oktober 2018

 

 

Aan                 :          MR-leden OBS De Speurneus

                                   Directie OBS de Speurneus

 

Van                 :           Esther Sterk-Hoesen

 

Betreft            :           Uitnodiging MR-vergadering

 

Datum            :           23 oktober 2018

 

 

Agenda:

           

1.       Opening

2.       Notulen vorige vergadering

3.       Bespreken actiepunten

4.       Inkomende/uitgaande post

5.       Takenoverzicht/normjaartaak

6.       Goedkeuren en vaststellen mr-reglement

7.       Vaststellen activiteitenplan

8.       Jaarverslag schooljaar 2017/2018

9.       Communicatie

           -       Parro

           -       Hand out

10.   Mededelingen directie

           - Gezonde school
           - Maatwerk veiligheid
           - Teamontwikkeling

11.   Verkeerssituatie

12.   Mededelingen penningmeester

13.   Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

14.   Inplannen datum volgende vergadering

15.   Rondvraag en sluiting

 

 

 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS DE SPEURNEUS      28 augustus 2018

 

 

Aan                 :          MR-leden OBS De Speurneus

                                   Directie OBS de Speurneus

 

Van                 :           Esther Sterk-Hoesen

 

Betreft            :           Uitnodiging MR-vergadering

 

Datum            :           28 augustus 2018

 

 

Agenda:

           

1.       Opening

2.       Notulen vorige vergadering

3.       Bespreken actiepunten

4.       Inkomende/uitgaande post

5.       Begroting schooljaar 2018/2019 (toelichting, vragen)

6.       Vaststellen huishoudelijk reglement schooljaar 2018/2019, waaronder:
          -        Vaststellen jaarplanning mr schooljaar 2018/2019

7.       Vaststellen activiteitenplan

8.       Schooljaarplan

9.       Communicatie

           -       Parro

           -       Hand out

10.   Mededelingen directie

           -       Update schoolwoningen

           -       Besteding werkdrukmiddelen bovenbouw

11.   Verkeerssituatie

12.   Mededelingen penningmeester

13.   Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

           -       Bijwonen thema-avonden

14.   Inplannen datum volgende vergadering

15.   Rondvraag en sluiting