Agenda


Bekijk hier de agenda van de Medezeggenschapsraad

 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS DE SPEURNEUS

 

 

Aan                 :          MR-leden OBS De Speurneus

                                   Directie OBS de Speurneus

 

Van                 :           Esther Sterk-Hoesen

 

Betreft            :           Uitnodiging MR-vergadering

 

Datum            :          15 januari 2019

 

 

Agenda:

           

1.       Opening

2.       Notulen vorige vergadering

3.       Bespreken actiepunten

4.       Inkomende/uitgaande post

5.       Jaarverslag schooljaar 2017/2018

6.       Schoolgids

7.       Communicatie

           -       Parro

           -       Hand out

8.       Mededelingen directie

9.       Verkeerssituatie

10.     Mededelingen penningmeester

11.     Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

12.     Inplannen datum volgende vergadering

13.     Rondvraag en sluiting

 

 

 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS DE SPEURNEUS

 

 

Aan                 :          MR-leden OBS De Speurneus

                                   Directie OBS de Speurneus

 

Van                 :           Esther Sterk-Hoesen

 

Betreft            :           Uitnodiging MR-vergadering

 

Datum            :           23 oktober 2018

 

 

Agenda:

           

1.       Opening

2.       Notulen vorige vergadering

3.       Bespreken actiepunten

4.       Inkomende/uitgaande post

5.       Takenoverzicht/normjaartaak

6.       Goedkeuren en vaststellen mr-reglement

7.       Vaststellen activiteitenplan

8.       Jaarverslag schooljaar 2017/2018

9.       Communicatie

           -       Parro

           -       Hand out

10.   Mededelingen directie

           - Gezonde school
           - Maatwerk veiligheid
           - Teamontwikkeling

11.   Verkeerssituatie

12.   Mededelingen penningmeester

13.   Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

14.   Inplannen datum volgende vergadering

15.   Rondvraag en sluiting

 

 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS DE SPEURNEUS

 

 

Aan                 :          MR-leden OBS De Speurneus

                                   Directie OBS de Speurneus

 

Van                 :           Esther Sterk-Hoesen

 

Betreft            :           Uitnodiging MR-vergadering

 

Datum            :           28 augustus 2018

 

 

Agenda:

           

1.       Opening

2.       Notulen vorige vergadering

3.       Bespreken actiepunten

4.       Inkomende/uitgaande post

5.       Begroting schooljaar 2018/2019 (toelichting, vragen)

6.       Vaststellen huishoudelijk reglement schooljaar 2018/2019, waaronder:
          -        Vaststellen jaarplanning mr schooljaar 2018/2019

7.       Vaststellen activiteitenplan

8.       Schooljaarplan

9.       Communicatie

           -       Parro

           -       Hand out

10.   Mededelingen directie

           -       Update schoolwoningen

           -       Besteding werkdrukmiddelen bovenbouw

11.   Verkeerssituatie

12.   Mededelingen penningmeester

13.   Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

           -       Bijwonen thema-avonden

14.   Inplannen datum volgende vergadering

15.   Rondvraag en sluiting

 

 

 

 

De volgende MR vergadering is op dinsdag, 23 oktober, om 20.00 uur.