Agenda


Bekijk hier de agenda van de Medezeggenschapsraad

 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS DE SPEURNEUS 16 april 2019

 

 

Aan                 :           MR-leden OBS De Speurneus

                                    Directie OBS de Speurneus

 

Van                 :           Esther Sterk-Hoesen

 

Betreft            :           Uitnodiging MR-vergadering

 

Datum            :           16 april 2019

 

 

Agenda:

           

1.       Opening

2.       Notulen vorige vergadering

3.       Bespreken actiepunten

4.       Inkomende/uitgaande post

5.       Veiligheidsbeleidsplan

6.       Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

7.       Communicatie

8.       Mededelingen directie

9.       Verkeerssituatie

10.  Mededelingen penningmeester
- Financieel jaarverslag schooljaar 2018/2019

11.  Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

12.  Inplannen datum volgende vergadering

13.  Rondvraag en sluiting

 

 

 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS DE SPEURNEUS 15 januari 2019

 

 

Aan                 :          MR-leden OBS De Speurneus

                                   Directie OBS de Speurneus

 

Van                 :           Esther Sterk-Hoesen

 

Betreft            :           Uitnodiging MR-vergadering

 

Datum            :          15 januari 2019

 

 

Agenda:

           

1.       Opening

2.       Notulen vorige vergadering

3.       Bespreken actiepunten

4.       Inkomende/uitgaande post

5.       Jaarverslag schooljaar 2017/2018

6.       Schoolgids

7.       Communicatie

           -       Parro

           -       Hand out

8.       Mededelingen directie

9.       Verkeerssituatie

10.     Mededelingen penningmeester

11.     Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

12.     Inplannen datum volgende vergadering

13.     Rondvraag en sluiting

 

 

 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS DE SPEURNEUS 23 oktober 2018

 

 

Aan                 :          MR-leden OBS De Speurneus

                                   Directie OBS de Speurneus

 

Van                 :           Esther Sterk-Hoesen

 

Betreft            :           Uitnodiging MR-vergadering

 

Datum            :           23 oktober 2018

 

 

Agenda:

           

1.       Opening

2.       Notulen vorige vergadering

3.       Bespreken actiepunten

4.       Inkomende/uitgaande post

5.       Takenoverzicht/normjaartaak

6.       Goedkeuren en vaststellen mr-reglement

7.       Vaststellen activiteitenplan

8.       Jaarverslag schooljaar 2017/2018

9.       Communicatie

           -       Parro

           -       Hand out

10.   Mededelingen directie

           - Gezonde school
           - Maatwerk veiligheid
           - Teamontwikkeling

11.   Verkeerssituatie

12.   Mededelingen penningmeester

13.   Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

14.   Inplannen datum volgende vergadering

15.   Rondvraag en sluiting

 

 

 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS DE SPEURNEUS 28 augustus 2018

 

 

Aan                 :          MR-leden OBS De Speurneus

                                   Directie OBS de Speurneus

 

Van                 :           Esther Sterk-Hoesen

 

Betreft            :           Uitnodiging MR-vergadering

 

Datum            :           28 augustus 2018

 

 

Agenda:

           

1.       Opening

2.       Notulen vorige vergadering

3.       Bespreken actiepunten

4.       Inkomende/uitgaande post

5.       Begroting schooljaar 2018/2019 (toelichting, vragen)

6.       Vaststellen huishoudelijk reglement schooljaar 2018/2019, waaronder:
          -        Vaststellen jaarplanning mr schooljaar 2018/2019

7.       Vaststellen activiteitenplan

8.       Schooljaarplan

9.       Communicatie

           -       Parro

           -       Hand out

10.   Mededelingen directie

           -       Update schoolwoningen

           -       Besteding werkdrukmiddelen bovenbouw

11.   Verkeerssituatie

12.   Mededelingen penningmeester

13.   Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

           -       Bijwonen thema-avonden

14.   Inplannen datum volgende vergadering

15.   Rondvraag en sluiting