Nieuwsbrieven


Vormgeven aan kleuteronderwijs

Sorry, the PDF could not be displayed. Click here to download the PDF

 

 

 

Midden- en bovenbouw

Sorry, the PDF could not be displayed. Click here to download the PDF

Leergeld.jpg

 

Samen bereiken we meer kinderen

Binnen de gemeentes van Parkstad (Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Voerendaal, Simpelveld en Beekdaelen) hebben Stichting Leergeld Parkstad, Jeugd Fonds Sport Limburg, Jeugd Fonds Cultuur Limburg, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job één doel:

Zorgen dat zo veel mogelijk kinderen in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar, die in gezinnen opgroeien met minimale financiële middelen, mee kunnen doen!

Kinderen hebben ambities die ze niet alleen binnen de muren van het schoolgebouw kunnen ontwikkelen. Meedoen maakt dat kinderen trots ervaren, vrienden maken en de Nederlandse taal leren spreken.

Wat wordt er zoal vergoed?

1. Cultuur Activiteiten zoals muziekles en dansen;

2. Sport activiteiten bij een sportvereniging, en de benodigde  attributen voor deze sport, zwemmen etc.;
3. Welzijn activiteiten zoals scouting, kindervakantiewerk;

4. Onderwijs activiteiten zoals ouderbijdrage, overblijven, schoolkamp, schoolreis etc.

5. Verjaardagspakketten met cadeaus, ballonnen, traktaties op school

    (leeftijd van 4 t/m 12).

 

Wie mag de aanvraag indienen?
Een aanvraag kan ingediend worden door degene die financieel verantwoordelijk is voor het kind. Dit kan zijn de ouder(s)/verzorger(s) of de hulpverlener van een kind. De hulpverlener dient dan wel gemachtigd te zijn. Een machtigingsformulier is dan noodzakelijk en dient met de aanvraag meegestuurd te worden.

 

Wie kan u helpen met het invullen van de aanvraag?
U kunt bij een aantal instanties in uw gemeente hulp krijgen voor het doen van een aanvraag: Vluchtelingenwerk, cliëntenraad,  Alcander, Welsun, Impuls, CMWW, Meander Groep maatschappelijke dienstverlening.

 

Wat hebben wij van u nodig om uw aanvraag af te handelen?

 

U kunt uw aanvraag pas indienen als u de volgende documenten gereed heeft:


1. Een kopie van uw recente inkomen uit arbeid, uitkering of een overzicht van de bewindvoerder.
2. Eventueel bewijs van alimentatie, die u ontvangt voor uw kind(eren).
3. Een duidelijke omschrijving van de activiteiten die u voor welk kind wil aanvragen.

4. Inzage in ID of zorgpas van betreffende kind(eren).

 

Hoe dien ik een aanvraag in?

https://www.leergeld.nl/parkstad/doe-een-aanvraag/

Huisbezoek
Als u nog geen cliënt bent bij Stichting Leergeld Parkstad, krijgt u,  nadat u een aanvraag hebt gedaan, een huisbezoek van een van onze intermediairs. Hij legt u dan de vergoedingsregeling uit enz. Indien u geen Nederlands of Engels spreekt, vraag dan bij Vluchtelingenwerk voor tolk.
 

Let op!
Leergeld Parkstad vergoedt alleen rekeningen voor toegekende activiteiten én als deze rekeningen door u nog niet zijn betaald. Onze vergoedingen gaan steeds  rechtstreeks naar de organisatie waar de activiteit voor wordt aangevraagd (b.v. scholen, verenigingen). U ontvangt de vergoeding niet zelf.

U krijgt thuis een cheque (brief) waarin staat wat er vergoed wordt, het bedrag, en bij welke winkel, vereniging, school u deze cheque (brief) dient in te leveren. Lever de cheque (brief) z.s.m. in, in het belang van uw kind zodat wij dit kunnen betalen.

 

 

Leergeld.jpg

 

 

Korte samenvatting van de vergoedingsregeling van Stichting Leergeld Parkstad, Jeugd Cultuur Fonds, Jeugd Fonds Sport:

 

(De volledige vergoedingsregeling is te vinden op:

http://www.Stichting Leergeld Parkstad   -  Regelingen - Regelingen via Parkstad)

 

De vergoedingsregeling is bedoeld voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar.

Is uw inkomen niet hoger dan € 1400 (als u alleenstaand ouder bent) of € 1758 (bij twee ouders), dan kunt u hulp van Leergeld Parkstad krijgen. Dit geldt ook voor ouders van wie het besteedbaar inkomen, vanwege schulden,  lager of gelijk is aan de hierboven genoemde bedragen. Als u een aanvraag doet, dient u bij de aanvraag uw recente inkomstenspecificaties, schulden bij te voegen. Tijdens het huisbezoek, door een van onze intermediairs, krijgt u uitleg over de vergoedingsregeling. Tevens dient u de ID-’s van uw kinderen aan de intermediair te laten zien.

 

Onderwijs (basisschool en speciaal onderwijs)

U kunt een bijdrage vragen voor: - Overblijven - Ouderbijdrage - Schoolreis - Schoolkamp - Schooltas: 1x per 2 jaar - Gymkleding en gymschoenen.

 U kunt maximaal € 200 per jaar krijgen voor uw kind.

 

Onderwijs (Voortgezet Onderwijs)

U kunt een bijdrage vragen voor: Ouderbijdrage – Werkkleding en Werkschoenen – Schoolreis/Excursie -   Schooltas: 1x per 2 jaar - Gymkleding en gymschoenen: 1x per jaar – Kluisje: geen vergoeding voor waarborgsom – Eind-galabal: betreft eigen bijdrage entree: geen kleding of taxivervoer.

U kunt maximaal € 250 per jaar krijgen voor uw kind.

 

 

Cultuur

Muziekles harmonie, theater, fanfare, drumband, zangkoor, toneel, ballet, dans, tekenles, schutterij, film/foto, musical.

Leergeld vergoedt maximaal € 550 per kind per jaar.

N.B. Kinderen die in Landgraaf wonen, kunnen tevens kiezen voor: Snuffelpop. Hiervoor kunt u  per jaar € 50 krijgen.

N.B. Kinderen die in Heerlen wonen, kunnen tevens kiezen voor: Heerlen aan Zee. Deelname  hieraan 1 keer per jaar.

 

Sport

Sporten bij een vereniging die is aangesloten bij een regionale of landelijke sportbond.

Bowlen, dammen en schaken vallen ook onder sporten. Voor cafésporten als tafelvoetbal, darten enz. kunt u geen vergoeding krijgen. U kunt voor uw kind maar voor 1 sport een vergoeding krijgen. Wat kunt u vragen? - Contributie en lesgeld - Inschrijfgeld en examengeld - kleding - Sporttas: 1x per twee jaar. U krijgt maximaal € 350 per kind per jaar.

 

Zwemlessen

Voor kinderen van 5 t/m 12 jaar

-          A-diploma € 600 (per jaar) 

-          B diploma € 200 (één keer)

-          C diploma € 350. Kiest u kind voor een bijdrage voor zwemlessen voor diploma C, dan kan het geen bijdrage krijgen voor een andere sport.

Is uw kind jonger dan 5 jaar en wilt u het toch zwemlessen laten volgen? Dan kunt u alleen een bijdrage krijgen als uw kind de zwemlessen volgt bij een erkende zwemvereniging.

 

 

N.B. Gemeente Brunssum vergoedt schoolzwemmen voor kinderen in groep 4 (is vanaf 7 jr.). Leergeld vergoedt voor deze kinderen in groep 4, geen zwemlessen.

N.B. Gemeente Heerlen vergoedt schoolzwemmen voor kinderen van groep 5 van de basisschool in Heerlen, die nog niet over een A, B of C diploma beschikken en de kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 zonder zwemdiploma.

 

 

Welzijn

Scouting, IVN, ontdekclub, kindervakantiewerk, speeltuinabonnement

Leergeld vergoedt maximaal € 325 per kind per jaar.

N.B. Kinderen die in Kerkrade wonen,  kunnen tevens kiezen voor:  of een jaarabonnement voor Gaia Zoo, een seizoenkaart voor Roda JC of een museum jaarkaart.

 

 

Aan deze korte samenvatting kunnen geen rechten ontleend worden.