Ouderraad


De Ouderraad van OBS de Speurneus

 

OBS de Speurneus heeft een oudervereniging waar iedere ouder die een kind op onze school heeft, automatisch lid van is. De belangrijkste doelstellingen zijn:

 

- de belangen van kinderen en ouders behartigen;
- de contacten tussen ouders en team bevorderen;
- meewerken van ouders op school bevorderen;
- de ouderbijdrage beheren;
- de ouders vertegenwoordigen bij team, medezeggenschapsraad en andere
instanties (bijvoorbeeld gemeente);
- mede-organiseren van allerlei activiteiten op school.


Onze Ouderraad:

 

De Ouderraad bestaat normaliter uit 8-10 actieve leden (ouders, voogden en verzorgers). Onze Ouderraad organiseert allerlei activiteiten, veelal in samenwerking met de leerkrachten. De kosten voor deze activiteiten worden voldaan uit de jaarlijkse ouderbijdrage van €. 17,50. Daarnaast worden ook een aantal zaken gesponsord door diverse bedrijven uit de regio, zoals de te winnen prijzen tijdens de zomerfeest loterij. Indien er winst wordt gegenereerd, zoals bv mogelijk is bij het zomerfeest, dan komt deze geheel ten goede aan de activiteiten voor school dan wel de aanschaf van benodigde materialen voor de kinderen. Vaak zijn deze extra activiteiten de "kers op de taart" en kunnen wij onze kinderen hierdoor laten genieten van evenementen die normaal niet in een basisschoolprogramma geboden worden. De vergaderingen van de Ouderraad zijn openbaar (zie ook de schoolkalender). U bent van harte welkom!

 

U kunt ook met ons communiceren via e-mail: or.obsdespeurneus@outlook.com